0 items / 0.00
psigidelia

“Heart Song” A3 giclee paper print

33.00

Image of “Heart Song” A3 giclee paper print
  • Image of “Heart Song” A3 giclee paper print
  • Image of “Heart Song” A3 giclee paper print
  • Image of “Heart Song” A3 giclee paper print

EN below

Tai yra „Širdies daina“.
Paukščiai neša dainas ir šnabždesius iš širdies gilumos į Visatą, dainuoja jos giesmes į Dangų ir pražysta per Gėles.
Tai vienas nenutrūkstamas akimirkos šokis, tos erdvės, kuri yra begalinė ir visa apimanti ...

Ši neriboto tiražo giclee reprodukcija atlikta ant Epson Cold Press Natural 300gsm archyvinio popieriaus. Kiekviena reprodukcija atkeliauja pasirašyta ranka ir su autentiškumo sertifikatu.
Popierius A3 dydžio (297x420cm).

---------

This is the "Heart Song".
The birds brings the songs and whisperings from the deep heart to the Universe, sings its songs to the Sky and blossoms through the Flowers.. It is one continious dance of the Moment, of that Space which is infinite and all containing ...

This open edition giclee print is made on Epson Cold Press Natural 300gsm archyval paper.
Each reproduction comes hand sign and with authenticity sertificate.
Paper A3 size (297x420cm).