0 items / 0.00
psigidelia

SPIRIT ANIMAL 24 card set/ DVASIOS GYVŪNAI 24 atvirukų rinkinys

33.00

Image of SPIRIT ANIMAL 24 card set/ DVASIOS GYVŪNAI 24 atvirukų rinkinys
  • Image of SPIRIT ANIMAL 24 card set/ DVASIOS GYVŪNAI 24 atvirukų rinkinys
  • Image of SPIRIT ANIMAL 24 card set/ DVASIOS GYVŪNAI 24 atvirukų rinkinys
  • Image of SPIRIT ANIMAL 24 card set/ DVASIOS GYVŪNAI 24 atvirukų rinkinys
  • Image of SPIRIT ANIMAL 24 card set/ DVASIOS GYVŪNAI 24 atvirukų rinkinys

These cards are made up of 24 Spirit Animals. In the set you will find a description of how you can use the cards and a brief meaning of each animal.

The use of these cards is very wide: for introspection, games, they can be used by metaphorical card specialists, for gifts.

The set includes:
- 24 postcards, size 13.5*18.5cm
- texts in Lithuanian and English
- a box

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Šios atvirutės sudarytos iš 24 Dvasios Gyvūnų. Rinkinyje rasite aprašymą, kaip galite naudoti kortas, ir trumpas kiekvieno gyvūno reikšmes.

Šių kortų panaudojimas labai platus : savistabai, žaidimams, jos gali būti naudojamos metaforinių kortų specialistų, dovanoms..

Rinkinį sudaro:
- 24vnt atvirukų, 13,5*18,5cm dydžio
- tekstai lietuvių ir anglų kalbomis
- dėžutė